fbpx

KOMO-KWALITEITSVERKLARING

SPEELTOESTELLEN; PLAATSING, AANLEG ONDERGROND, CONTROLE EN ONDERHOUD

Deze beoordelingsrichtlijn heeft als doel om te komen tot de aanleg en het behoud van een veilige speelplaats. Daarom heeft deze beoordelingsrichtlijn betrekking op de plaatsing van speeltoestellen, de aanleg van de schokabsorberende ondergrond alsmede op de controle en het onderhoud van geplaatste speeltoestellen. Dit betreft zowel creatie van nieuwe speelplekken als renovatie van bestaande speelplekken.

Deze beoordelingsrichtlijn is door de certificatie-instelling SKH conform het SKH Reglement voor
procescertificatie bindend verklaard  worden gehanteerd voor het uitgeven van een
KOMO® kwaliteitsverklaring “Speeltoestellen; plaatsing, aanleg ondergrond, controle en onderhoud”.
Deze beoordelingsrichtlijn vervangt de beoordelingsrichtlijn 9921 ‘Speeltoestellen; plaatsing, aanleg
ondergrond, controle en onderhoud’ d.d. 15-06-2000.

flexibilo