fbpx

Speeltoestellen KOMO kwaliteitsverklaring

KOMO-KWALITEITSVERKLARING

SPEELTOESTELLEN; PLAATSING, AANLEG ONDERGROND, CONTROLE EN ONDERHOUD

Deze beoordelingsrichtlijn heeft als doel om te komen tot de aanleg en het behoud van een veilige speelplaats. Daarom heeft deze beoordelingsrichtlijn betrekking op de plaatsing van speeltoestellen, de aanleg van de schokabsorberende ondergrond alsmede op de controle en het onderhoud van geplaatste speeltoestellen. Dit betreft zowel creatie van nieuwe speelplekken als renovatie van bestaande speelplekken.

Deze beoordelingsrichtlijn is door de certificatie-instelling SKH conform het SKH Reglement voor
procescertificatie bindend verklaard  worden gehanteerd voor het uitgeven van een
KOMO® kwaliteitsverklaring “Speeltoestellen; plaatsing, aanleg ondergrond, controle en onderhoud”.
Deze beoordelingsrichtlijn vervangt de beoordelingsrichtlijn 9921 ‘Speeltoestellen; plaatsing, aanleg
ondergrond, controle en onderhoud’ d.d. 15-06-2000.

flexibilo

 

 

ISO 9001

ISO 9001
Huisman Hoveniers werkt continue aan de verbetering van haar producten en processen.
Sinds 2015 is Huisman Hoveniers BV in het bezit van het NEN-EN-ISO 9001:2008 certificering.
Het gaat hierbij om de scope;

Het ontwerpen, aanleggen, onderhouden en inrichten van particulier en zakelijk groen, het ontwerpen , produceren en plaatsen van speel-, beweeg- en fitnesstoestellen en het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van speelterreinen en valondergronden.

ISO