fbpx

PLEINSPELEN

SCHOOLPLEIN

INRICHTEN

ONTWERP

SCHOOLPLEIN

Een Gezond Schoolplein geeft kinderen uit de kinderopvang en kinderdagverblijven, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs de ruimte om te bewegen en te spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Tijdens én na schooltijd.

Schoolteams hebben de wens om er een boeiende plek van te maken, in de praktijk vormt het schoolplein vaak een sluitpost. Het inschakelen van onze schoolpleindeskundige kan een meerwaarde voor de school betekenen. Vanuit zijn deskundigheid maakt hij uw team bewust van de logische (onderwijs)relatie tussen de lessen bewegingsonderwijs in het speellokaal/de gymzalen en de inrichting van de schoolplein(en). Daarnaast laat hij u kritisch na denken over uw visie op sociaal-emotionele ontwikkeling en de rol van (samen)spel daarbij.

De grootste toegevoegde waarde zit in het feit dat we zien dat kinderen worden uitgedaagd om te spelen, alleen, samen of in een groep. Daarbij kunnen we de verschillende spelrages die zich op gezette tijden voordoen sturen en stimuleren : knikkeren, hinkelen, tikkertje, verstoppertje, springtouwen  enz. Het vertrouwde buitenspelen is daarmee gegroeid naar een dagelijkse bewuste ontwikkelingskans voor uw leerlingen.

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag uw school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen.(bron: Gezondeschool.nl). Gezonde leerlingen presteren beter! Vindt u gezondheid ook belangrijk? Ga dan aan de slag met de Gezonde School-aanpak en behaal het vignet Gezonde School.

PLEINSPELEN OP HET SCHOOLPLEIN

Huisman Hoveniers –
FlexiBilo Speeltoestellen BV

Dwarstocht 3
1507 CH Zaandam
Nederland
T 075-6160502
E info@flexibilo.nl

CONTACT SCHOOL

13 + 9 =

*  verplichte velden